Pravni odjeli Novomatic grupe, grupna pravna usaglašenost i grupna interna revizija i upravljanje rizicima zahtjevaju da su svi zakonski uslovi ispunjeni. Veoma važan  aspekt je da se poslovanje uvijek vodi na etičan i odgovoran način.

Preuzimamo odgovornost:

„Mi implementiramo sisteme koji podržavaju našu usklađenost sa zakonima i postupamo u skladu sa standardima navedenim u

Kodeksu ponašanja.”

• “Od svih nas se traži da uložimo sve napore da identifikujemo i spriječimo bilo kakve prevare i kriminalno ponašanje unutar kompanije.”

• „Osiguravamo da se uvijek vodi računa o pravima na zaštitu podataka naših klijenata i saradnika.“

Materijalna pitanja zbog kojih preduzimamo mjere:

• Prevencija korupcije i pranja novca

• Zaštita podataka

• Izbjegavanje zloupotrebe proizvoda i lažne konkurencije

• Odgovornost dobavljača

• Ljudska prava

• Poštena konkurencija

• Javni poslovi

Ciljevi kojima težimo:

• Usklađenost sa zakonskim propisima, kao i kodeksom ponašanja i smjernicama kompanije

• Sprečavanje korupcije i pranja novca

• Zaštita ličnih podataka klijenata i drugih zainteresovanih strana.

Kodeks ponašanja

Kodeks ponašanja se odnosi na sve zaposlene u NOVOMATIC-u.

Obvezujući propisi grupe kreirani su da učvrste kodeks ponašanja, uzimajući u obzir pravni okvir i pristup zasnovan na riziku.

Kodeks ponašanja pruža informacije o:

• Osnovna pravila ponašanja

• Odgovornost prema našim klijentima

• Postupanje prema poslovnim partnerima i drugim trećim licima

• Načini poslovanja

• Imovina kompanije, povjerljivost i imovinska prava

• Rješavanje sukoba interesa

• Ispravno izvještavanje i zaštita podataka

• Pranje novca

• Zaštite okoliša

• Kontakt

• Izgledi i posljedice u slučaju kršenja

Dodatne informacije o ovoj oblasti djelovanja možete pronaći u tekućem godišnjem izvještaju

NOVOTRUST portal zviždača

Korporativna kultura NOVOMATIC AG grupe posebno se odnosi na standarde Kodeksa ponašanja i živi po principu „Uvijek usklađeni“ u svim poslovnim područjima. Ova praksa osigurava usklađenost sa zakonskim propisima i korporativnim vrijednostima – također uključujući promoviranje lične odgovornosti. Uostalom, svi smo dužni prepoznati i spriječiti kriminalno ponašanje kako bismo spriječili štetu našim klijentima, zaposlenima i poslovnim partnerima.

Želite li poslati povjerljivi izvještaj našem Odjelu za usaglašenost sa zakonima? Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme putem zaštićenog NOVOTRUST portala zviždača:

https://novomatic.com/novotrust